Mont e-barzh
Lec'hienne ofisiel kumun Plourivo¨

Degemer / Skramm vamm

Degemer / Skramm vamm > Keleier

Dont d'ar Skinwel Niverel Douarel, a-raok an 8 a viz even ...

Deuit d'ar Skinwel Niverel Douarel, aes eo d'ober.
An difraeo¨ evit ar SND a zo da veza˝ echuet a-raok an 8 a viz even 2010.

An holl Niverel :
Petra eo ?
Daous ...
Lenn da-heul ...